Terapia metodą BioRife

Terapia metodą BioRife jest to terapia wywodząca się i stosowana w Stanach Zjednoczonych. Do zabijania krętków boreliozy i bakterii koinfekcji wykorzystuje się drgania pola elektromagnetycznego, generowanego przez lampę plazmową. Można ją stosować zarówno przed, w trakcie jak i po leczeniu kuracją antybiotykową. Metoda polega na wprowadzeniu bakterii w drgania (pod wpływem pola elektromagnetycznego), które w rezultacie powodują albo rozerwanie jej błony komórkowej i następnie jej śmierć albo takie osłabienie jej mechanizmów ochronnych, że staje się łatwym łupem naszego własnego systemu odpornościowego.

Jednym z powodów, dla których terapia boreliozy maszyną Rife’a jest tak skuteczna, jest wpływ pola elektromagnetycznego na niszczenie biofilmów tworzonych przez bakterie. Biofilmy są to duże kolonie bakterii, bardzo oporne na kuracje antybiotykowe. Udowodniono wielokrotnie, że krętki boreliozy do perfekcji opanowały tworzenie biofilmów i m.in. dlatego tak trudno leczyć antybiotykiem przewlekłą boreliozę.

Istnieje wiele opracowań naukowych potwierdzających wpływ pola elektromagnetycznego na rozbijanie biofilmu. Dodatkowo, niektóre z nich wprost potwierdzają wpływ pola elektromagnetycznego na drastyczne zwiększenie skuteczności działania antybiotyków wobec biofilmu. To kolejny argument za tym, że terapia Dr Rife’a, nie tylko może być stosowana w okresie nieprzyjmowania antybiotyków, ale również silnie pomaga w trakcie kuracji antybiotykowych, skracając czas jej trwania: “Biofilmy bakterii są zauważalnie odporne na kuracje antybiotykowe. Koncentracja antybiotyków konieczna do istotnego zmniejszenia ilości bakterii w biofilmie może być kilkaset razy większa dla tej samej bakterii w formie planktonu (swobodnie pływającej). Zaobserwowano, że poddanie płynu otaczającego biofilm słabemu ciągłemu impulsowi elektrycznemu może dramatycznie zwiększyć efektywność antybiotyków.” („A Radio Frequency Electric Current Enhances Antibiotic Efficiancy against Bacterial Biofilms” Badanie naukowe opublikowane w US National Library of Medicine National Institutes of Health i Międzynarodowym Czasopismie MikrobiologiI).

Film, na którym można zobacyzc jak rzeczywiście mikroorganizmy są unieszkodliwiane za pomocą maszyny Rife’a znajduje się tutaj

Przeciwskazania do stosowania terapii biorezonansowej:

   – rozrusznik serca,

  – ciąża, karmienie piersią,

  – epilepsja,

  – ferrytowe (żelazne) elementy w ciele (tytanowe nie są przeciwskazaniem),

  – niewydolność układu naczyniowo-sercowego lub limfatycznego,

  – stan po udarze lub zawale serca.

Terapia biorezonansowa powinna być wykonywana przez osoby wykwalifikowane i prowadzona na aparaturze terapeutycznej wysokiej jakości.

Więcej na temat terapii BioRife znajdziesz tutaj

Ośrodek specjalizujący się w terapii boreliozy i infekcji odkleszczowych metodą BioRife: Centrum Terapii Boreliozy BioRife