Ehrlichia (Anaplasma)

Ehrlicha to gramm-ujemne bakterie, zazwyczaj atakujące białe komórki krwi – leukocyty. Choroby przez nie wywołane noszą nazwy pochodzące od rodzaju leukocytów, które atakują. Są to: ludzka ehrlichioza granulocytarna (HME) – wywołana przez Anaplasme phagocytophila (dawniej zwana jako  Ehrlicha phagocytophila), atakująca neutrofile oraz ludzka ehrlichioza monocytarna (HME) – wywołana przez Ehrlicha chaffeensis, która infekuje leukocyty mononuklearne (monocyty i makrofagi). Czasami zdarza się również zakażenie innymi gatunkami, takimi jak: Ehrlicha Ewingi oraz Ehrlicha sennetsu.

 

Więcej na temat objawów oraz naturalnych sposobów zwalczania Ehrlichii znajdziesz tutaj